Albert Einstein powiedział… cz. 1

Dlaczego kosmici się z nami nie kontaktują? Poznaj odpowiedź wg Einsteina.

Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują.

Albert Einstein